Addera bråktal

Hur fungerar addition av bråktal?

När du adderar bråktal måste du först se till att nämnarna är samma och sen adderar du täljarna. Om nämnarna inte är samma måste du börja med att göra dem ekvivalenta.

Addition av bråktal förklarat steg för steg med flera exempel. Vi diskuterar följande:
- Addera Bråktal med samma nämnare
- Addition av blandade bråktal med samma nämnare
- Addera bråktal med olika nämnare
- Addition av blandade bråktal med olika nämnare

När du adderar bråktal är det viktigt att de är ekvivalenta. Om du inte minns hur man gör det kan du titta på sidan om 'Ekvivalenta Bråktal'.

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner


Exempel 1

Addition med ekvivalenta bråktal


I detta exempel räknar vi på 15 + 35.

Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?
Ja, bråktalen är ekvivalenta. Båda har nämnaren 5.

Steg 2. Addera täljarna.
I det andra steget adderar vi täljarna 1 + 3 = 4.

Det innebär att svaret blir 15 + 35 = 45.
Kom ihåg att endast addera täljarna och inte nämnarna.

Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 2

Addition av blandade bråktal med samma nämnareI detta exempel ska vi räkna ut 1 25 + 4 15. ​

Ett blandat bråktal är ett bråktal som är större än1. I detta fall är båda bråktalen blandade bråktal.

Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?
Ja, de är ekvivalenta. De båda har nämnaren 5. Om nämnaren inte var samma hade vi fått börja med att göra bråktalen ekvivalenta.

Steg 2. Addera heltalen och täljarna.
För adderar vi heltalen och de är 1 + 4 = 5. Sen adderar vi täljarna 2 + 1 = 3. Nämnarna förblir detsamma.

Svaret blir då 1 25 + 4 15 = 5 35.

Exempel 3

Addera bråktal med olika nämnareI detta exempel ska vi räkna ut 14 + 13.
Icke-ekvivalenta bråktal är bråktal med olika nämnare.

Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?

Bråktalen 14 och 13 är inte ekvivalenta. Innan vi kan addera bråktalen måste deras nämnare vara samma.

För att göra bråktalen ekvivalenta måste båda bråktalen ha nämnaren 12.

1 x 3 = 34 x 3 = 12 och 1 x 4 = 43 x 4 = 12


Då har du 312and 412.

Titta på sidan Ekvivalenta Bråktal för mer förklaringar och övningar om ekvivalenta Bråktal.

Steg 2. Addera heltalen och täljarna.

Nu när bråktalen är ekvivalenta behöver vi bara addera täljarna.

14 + 13 = 312+ 412 = 712

Exempel 4

Addition av blandade bråktal med olika nämnareI detta exempel ska vi räkna ut 2 18 + 3 14

Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?

Bråktalen 18 och 14 är inte ekvivalenta. Dessa bråktal måste ha samma nämnare innan de kan adderas. I detta fall är det enkelt. Bråktalet med nämnaren 4 kan ändras till 8 genom att multiplicera täljaren och nämnaren med 2.

Då får vi 2 18 + 3 28

Steg 2. Addera heltalen som täljare

Börja med att addera heltalen: 2 + 3 = 5

Och sen bråktalen: 18 + 28 = 38.

Svaret:

2 18 + 3 14 = 2 18 + 3 28 = 5 38

Uppgift 2:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält