Addition av Bråktal Nivå 2

5-stegsplanen

På den andra nivån av Addition av Bråktal så adderar du Bråktal som inte är ekvivalenta. Det innebär att det krävs 2 delar för att lösa uppgifterna. Först måste du se till att bråktalen är ekvivalenta och sen adderar du dem. Och glöm inte att kontrollera om bråktalen kan förenklas.

Steg 1 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 2 - Dra rätt svar

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 4 - Flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Addition av Bråktal 2 diploma

Beskrivning Addition av Bråktal 2

Exempel 1: 12 + 14
Först ser vi om nämnarna är samma. Nej, det är dem inte och därför kan de inte adderas direkt.
Nu måste vi se till att nämnarna blir samma; vi gör bråktalen ekikvalenta. Vi kan ändra nämnaren 2 till 4 genom att multiplicera den med 2.
Då får vi följande summa 24 + 14
Nu kan vi addera nämnarna. 2 + 1 = 3 så svaret är 34

Kan vi förenkla bråktalen? Nej, dessa bråktal kan inte förenklas. Svaret förblir samma 12 + 14 = 34


Exempel 2:514 + 12
Först ser vi om nämnarna är ekvivalenta. Nej, bråktalen är inte ekvivalenta.
Nu måste vi se till att nämnarna blir samma; vi gör bråktalen ekikvalenta. Vi kan ändra nämnaren 2 till 14 genom att multiplicera den med 7.
Det ger oss följande summa 514 + 714
Nu är nämnarna samma och vi kan addera dem. 5 + 7 = 12 så svaret är 1214

Kan vi förenkla bråktalet? Ja, det är möjligt. 1214 = 67. Svaret är 514 + 12 = 67
Reklam: