Från Bråktal till procent

Hur ändrar man ett bråktal till procent?

Om du vill ändra ett bråktal til procent måste du multiplicera bråktalet med 100. I följande tre exempel visar vi dig hur du ändrar ett bråktal till procent. Eller snarare 3 exempel på bråktal till decimal till procent. Innan du börjar är det viktigt att du förstår hur ett bråktal fungerar. Den övre siffran är täljaren och den undre är nämnaren. De 2 siffrorna krävs för att man ska gå från ett bråktal till en procent.

14 täljarenämnare

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner

Exempel 1

I det först exemplet kan vi ändra bråktalet 15 till procent.

Målet med denna metod är att förvandla den undre siffran - nämaren - till 100. I detta fall måste vi ändra 5 till 100. Ett smart sätt att göra det är att dela 100 med 5. Det är 20. Då vet du att du kan räkna 5 X 20 för att få 100. När du multiplicerar nämnaren måste du även multiplicera täljaren. Därför multiplicerar vi 1 med 20. När du har gjrt det har vi det sista bråktalet. I det sista bråktalet är nämnaren samma som procenten, dvs. 20%.

Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga::

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 2


I det andra exempelet ska vi ändra bråktalet 38 till procent.

Precis som i det förra exempelt försöker vi räkna om nämnaren till 100. 100 delat med 8 är 12,5. Nu vet vi att både täljaren och nämnaren ska multipliceras med 12.5. I det sista bråktalet är täljaren 37,5 och nu vet vi procenten.

Exempel 3


Du kan också ändra bråktalet till procent genom att räkna ut ett decimaltal. När du har decimaltalet måste du multiplicera det med 100 för att få din procent. Det är en enkel metod, framför allt om du har en miniräknare. Täljare delat med nämnare mutliplicerat med 100.