Vad är ett bråktal?

Denna hemsida har många olika metoder och spel för att öva på bråktal. Men innan du börjar kan det vara bra att känna till vad det är du ska studera. Vad är ett bråktal egentligen?

Ett bråktal består av 3 delar: En nämnare, en täljare och en ett bråkstreck.

Täljare Bråkstreck Nämaren
1
2

Först har du täljaren och som du ser är det siffran ovanför bråkstrecket. En täljare är ett heltal. Siffran under strecket kallas för nämnaren och även det är ett heltal. Tillsammans skapar nämnaren och täljaren ett bråktal. Linjen mellan nämnaren och täljaren kallas för bråkstreck. I den fraktionen du tittar på nu är täljaren 1 och nämnaren 2.

4
5
6

Efter som ett bråktal alltid består av heltal så har du aldrig några decimaler i ett bråktal.

En lösning av ett heltal som delas med ett annat heltal kallas för ett bråktal.

Det finns 2 sorters bråkta: äkta bråktal och oäkta bråktal. Ett äkta bråktal är mindre än 1 och ett oäkta bråtal är mer än 1. Ett bråktal där täljaren är 1 kallas för ett stambråk.

Äkta bråktal
2
5
Oäkta bråktal
6
5
Helt bråktal
5
5
Stambråk
1
5

Vissa bråktal har ett namn.

1
4
Fjärdedel
1
2
Halv
3
4
Tre fjärdedelar