Addition av Bråktal Nivå 1

5-stegsplanen

På denna nivån i Addition av Bråktal får du övningar med ekvivalenta bråktal som är mindre än 1. Om bråktalen är ekvivalenta behöver du bara addera täljarna (de övre siffrorna i bråktalen). Därefter måste du se om du kan förenkla.

Steg 1 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 2 - Dra rätt svar

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 4 - Addition flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Addition av Bråktal 1 diploma

Beskrivning Addition av Bråktal 1

Exempel 1: 15 + 25
Först kontrollerar vi om nämnarna är samma. Och det är de då båda är 5.
När man adderar bråktal behöver endast nämnarna adderas. 1 + 2 = 3

15 + 25 = 35 Kan vi förenkla? Nej. Svaret förblir 35.


Exempel 2:16 + 16
Först ser vi om nämarna är samma. De är ekvivalenta då båda är 6.
Nu behöver vi bara addera nämnarna. 1 + 1 = 2

16 + 16 = 26 Kan bråktalet förenklas? Ja, det kan förenklas. 26 = 13. Svaret är 16 + 16 = 13
Reklam: