Addition av Bråktal Nivå 3

5-stegsplanen

I Addition av Bråktal Nivå 3 så övar vi på addition med ekvivalenta Bråktal med heltal. Du behöver addera heltalet och bråktalen. Slutligen måste du se om du kan förenkla svaret.

Steg 1 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 2 - Dra rätt svar

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Addition, men glöm inte att förenkla


Steg 4 - Flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Addition av Bråktal 3 diploma

Beskrivning Addition av Bråktal 3

Exempel 1: 315 + 35
Först måste vi se om nämnarna är samma. Det är de.
Nu kan vi addera heltalen och nämnarna. Vi börjar med heltalen. Det är bara en 3:a. Den rör vi inte. Och sen nämnarna. 1 + 3 = 4. Då får vi svaret 345 Kan vi förenkla? Nej, det kan vi inte.

Svaret är 315 + 35 = 345


Exempel 2: 214 + 314
Är nämnarna ekvivalenta? Ja, det är de.
Nu kan vi addera gruntalen och nämnarna. Vi börjar med heltalen. Det är 2 + 3 = 5. Och sen nämnarna. 1 + 1 = 2. Och då får vi svaret 524Kan vi förenkla? Ja, det går bra. 524 = 512.

The answer is 214 + 314 = 512
Reklam: