Multiplicera bråktal

Hur fungerar multiplikation av bråktal?

Vi diskuterar följande ämnen med exempel.
- Multiplicera ett bråktal med ett annat bråktal
- Multiplicera ett bråktal med ett heltal
- Multiplicera bråktal med avslut
- Multiplicera bråktal med flera avslut

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner


Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga::

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 1

Multiplicera ett bråktal med ett annat bråktal


Täljare multipliceras med täljare och nämnaren multipliceras med nämnaren, sen förenklar du om det går.

Tal 1. 12 x 12 = 1 x 1 = 12 x 2 = 4 = 14

Tal 2. 58 x 34 = 5 x 3 = 158 x 4 = 32 = 1532

Exempel 2

Multiplicera bråktal med ett heltal


I detta exempel ska vi räkna ut 8 x 14.

Du kan också skiva 8 som ett bråktal, nämligen 81.

Nu kan du multiplicera bråktalen precis som i exempel 1.

81 x 14 = 84 = 2

Exempel 3

Multiplicera bråktal med avslut


Avslut innebär att du delar täljaren och nämnaren med den största gemensamma nämnaren.
Vi börjar med att lösa:

14 x 47 =
Det kan du göra på två olika sätt. Antingen som i exempel 1 eller med ett avslut. I detta exempel väljer vi det andra alternativet.

1) 14 x 47 =

Först hittar vi den största gemensamma nämnaren för täljaren i det första bråktalet och nämnaren i det andra bråktalet. Täljaren är 1 och nämnaren är 7. Den största gemensamma nämnaren är 1 eftersom täljaren endast kan delas med 1. Båda talen förblir därför samma.
Nu tittar vi på den största gemensamma nämnaren för nämnaren i det första bråktalet och täljaren i det andra bråktalet. Båda är 4 Det innebär att det är enkelt att hitta den gemensamma nämaren eftersom båda talen kan delas med 4.
Då får vi 4 : 4 = 1 Och svaret blir:

14 x 47 = 11 x 17 =

Detta är mycket lättare att räkna ut.

11 x 17 = 172)  150 x 25 4 =

1 och 4 kan inte förenklas mer.
Nu tittar vi på 25 och 50. 25 kan delas med 1, 5 och 25
50 kan delas med 1, 2, 5, 10, 25 och 50
Största gemensamma nämnaren är: 25.
25 : 25 = 1 och 50 : 25 = 2
Vi har följande svar:

150 x 254 = 12 x 14 = 18

Exempel 4

Multiplikation av bråktal med flera avslut


II exempel 3 var det bara en som stryktes men i detta exempel kan båda siffrorna förenklas åt båda hållen.

430 x 1028 =

Först tittar vi på den största gemensamma nämnaren för 4 och 28.
4 kan delas med 1, 2 och 4. ​
28 kan delas med 1, 2, 4, 7 och 14
Den gemensamma nämnaren är alltså 4. Då har vi 4 : 4 = 1 och 28 : 4 = 7.

Nu letar vi efter gemesanmma nämnaren för 30 och 10.
30 kan delas med 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 och 30
10 kan delas med 1, 2, 5 och 10
Den gemensamma nämnaren är 10. Då får vi 30 : 10 = 3 och 10 : 10 = 1.

Uträkningen blir då:

430 x 1028 = 13 x 17 =121