Subtraktion av Bråktal


Hur fungerar subtraktion med bråktal?

När man subtraherar bråktal så subtraherar man täljarna men lämnar nämnarna som de är. Nämnarna måste vara samma. Om de inte är det måste nämnarna först räknas om till samma innan du kan subtrahera täljarna.
Subtraktion av bråktal förklarat med flera exempel. Vi kommer nu hantera subtraktion av bråktal enligt följande:
- Subtraktion av bråktal med samma nämnare
- Subtraktion av blandade bråktal med samma nämnare
- Subtraktion av bråktal med olika nämnare
- Subtraktion av blandade bråktal med olika nämnare

Det är viktigt att ha ekvivalenta bråktal innan man börjar subtrahera bråktal. Om du inte minns hur man gör det kan du titta på sidan om 'Ekvivalenta Bråktal' -sidan.

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner


Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 1

Subtraktion av bråktal med samma nämnareI detta exempel ska vi räkna ut 34 - 14.

Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?

Ja, bråktalen är ekvivalenta. De båda har samma nämnare 4.
Om nämnarna inte var samma hade du först behövt göra bråktalen ekvivalenta.

Steg 2. Subtraktion av heltal on täljarna.

Det finns inga heltal så vi behöver endast subtrahera täljarna. 3 - 1 = 2. Då får vi

34 - 14 = 24.

Steg 3. Förenkla vid behov.

24 kan förenklas till 12, kolla på 'Förenkla Bråktal' för mer information.

Svaret blir 34 - 14 = 12

Exempel 2

Subtraktion med blandade bråktal och samma nämnareI detta exempel ska vi räkna ut4 35 + 2 25. ​
Steg 1. Är fraktionerna ekvivalenta?

Ja, bråktalen är ekvivalenta. De båda har nämaren 5.

Steg 2. Subtrahera heltalen och täljarna.

Först subtraherar vi heltalen som är 4 - 2 = 2.
Och sen täljarna 3 - 2 = 1. Nämnarna behåller vi som 5.

Svaret blir då: 435 - 225 = 2 15.

Steg 3. Förenkla vid behov.

Svaret kan inte förenklas.

Exempel 3

Subtrktion av bråktal med olika nämnareI detta exempel ska vi räkna ut23 - 14.


Steg 1. Är bråktalen ekvivalenta?

Bråktalen 23 och 14är inte ekvivalenta. Nämarna måste vara samma innan bråktaen kan subtraheras.

För att göra bråktalen ekvivalenta måste båda bråktalen har nämnaren 12.

2 x 4 = 83 x 4 = 12 och 1 x 3 = 34 x 3 = 12


Då får du 812och 312.

Steg 2. Subtrahera heltalen och täljarna.

Du har nu ekvivalenta bråktal och kan subtrahera täljarna. 8 - 3 = 5. Svaret är 812 - 312 = 512

Steg 3. Förenkla vid behov.

Svaret kan inte förenklas.