Division Bråktal

Hur delar man bråktal?

Division av bråktal förklarat med flera exempel. När du delar ett bråktal med ett annat bråktal kan du multiplicera det ömsesidigt. Byt ut divisiontecknet med ett multiplikationstecekn och byt ut täljaren mot nämnaren i det andra bråktalet.
Vi har tre olika exempel
- Division av bråktal med ett heltal
- Division av bråktal med bråktal
- Diviision av ett blandat bråktal med ett bråktal

Op deze pagina staan voorbeelden en oefeningen. Wil je uitgebreid oefenen ga dan naar één van de 5-stappenplannen.

5-stegsplaner


Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga:

I denna övning får du flera olika divisioner.
Låt oss ta ett titt på exemplen om du inte redan kan svaren.

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 1

Division av ett bråktal med ett heltal.


Vi startar med följande:

67 ÷ 3.

Divisionen kan lösas på två olika sätt. Dela täljaren med täljaren och nämnaren med nämnaren eller multiplicera talet omvänt. I detta fall är division enklare än multiplikation.
Vi börjar med att ändra heltalet till ett bråktal.

3 = 31.

Då får vi följande uträkning:

67 ÷ 31 =

Dela täljare med täljare och nämnare med nämnare:
6 ÷ 3 = 2 och 7 ÷ 1 = 7
svaret:

67 ÷ 31 = 27

Exempel 2

Division av bråktal med bråktal


12 ÷ 34= Vi löser detta exempel med en omvänd multiplicering.

Vi måste byta ut 34. Det blir 43.

Uträkningen är nu:

12 x 43=

1 x 4 = 4 och 2 x 3 = 6

12 x 43=46.

Vi kan även förenkla svaret. Då får vi:

46=23.

Exempel 3

Division av ett blandat bråktal med ett bråktal


212 ÷ 14=

Vi kan också lösa problemet med reglen: Divistion av bråktal genom en omvänd multiplicering. Först 212 måste skriva som ett bråktal.

Vilket är: 212 =52 Nu kan vi lösa problemet precis som i exempel 2.

52 x 41=202

Vi måste förenkla 202. Det blir 101 vilket är samma som 10