Integritetsmeddelenade

1. Vilka är vi

Hemsidan Brakdel.se (www.Brakdel.se) ägs och hanteras av BVK Productions B.V. Vi tar din integritet på stort allvar och i denna policy beskriver vi vilken information vi samlar in samt vad vi gör för att skydda dina rättigheter.

Elever kan öva på multiplikationstabeller gratis med onlinespel och övningar på Brakdel.se. Du kan använda webbsidan med eller utan ett gratis konto.

Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret eller genom att skicka ett mejl till info (0) Brakdel.se.

2. Konto

Vilken information måste man ange för att öppna ett konto?

För att skapa ett konto ber vi dig ange ett användarnamn och ett lösenord (inget annat). Du kan använda informationen för att logga in igen senare och för att följa dina resultat.

Vilken information håller vi koll på efter att du har skapat ett konto?

Om du har skapat ett konto håller vi koll på följande:

- De medaljer som du har förtjänat
- De diplom som du har förtjänat
- Dina poäng från "100 sekunders"-övningen.

3. Kontakta Brakdel.se

Du kan kontakta oss om du har frågor eller klagomål gällande Brakdel.se. Om du väljer att kontakta oss så sparar vi din kontaktinformation och dina frågor/klagomål. Vi kan också komma att be om ytterligare information om vi anser det nödvändigt för att kunna svara på dina frågor på bästa sött.

Informationen som vi samlar in används för att svara på din fråga eller hantera ditt klagomål. Detta gör vi för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen.

4. För att visa webbsidor korrekt eller för att skydda webbsidan, till exempel. Vi behöver viss information. Det vi behöver för detta ändamål är din IP-adress, webbläsartyp och datorsystem som du använder och vilka sidor som du har besökt. Vi placerar cookies (kakor) på din dator. Vi placerar endast cookies på din dator om du har gett oss tillstånd till detta. Informationen används i första hand till att lösa tekniska problem och hantera säkerhetsfrågor.

IP-adressen, tillsammans med besökta sidor och cookies kan användas för att undersöka eventuella avvikande situationer och för att avvisa hackerförsök.

Webbläsardatan och datorsystemet används för att urskilja hur hemsidan används, och denna data används för att göra justeringar på hemsidan. Förutom detta, kan informationen också användas för att lösa eventuella problem på webbsidan. På så sätt kan vi bedöma i vilka situationer som ett visst problem uppstår.

Det är nödvändigt för oss att hantera denna information för att hålla Brakdel.se säker och för att erbjuda en användarvänlig hemsida.

5. Cookies

Vi använder cookies för Brakdel.se. Du kan läsa mer om detta i vårt cookie-meddelande. i Cookiepolicyn beskriver vi vilka cookies som används och vilka syften de fyller.

6. Undersökning och analys

Fractionsweb strävar efter att erbjuda tjänster av största kaliber. För att lyckas med det arbetar vi ständigt med att analysera Brakdel.se, säkra och optimera så att vi kan göra justeringar på hemsidan när det behövs. Vi använder anonym data för detta. Här är exempel på hur vi använder datan:

- Vilka övningar har gjorts
- Vilka spel har spelats
Hur lång tid som spenderas på övningarna och spelen

7. Datalagring

generellt sett lagrar vi informationen så länge vi behöver den för de ovannämnda ändamålen eller för att uppfylla lagar och regler gällande datahantering. Som sådan är lagringsperioden baserad på typen av data och de syften för vilka Brakdel.se bearbetar den. Vi kan spara kontodata i upp till 2 år. Skulle du radera ditt konto kommer all tillhörande data försvinna omedelbart. Vi spara inte din information längre än nödvändigt för de ändamålen som vi samlat in den för.

8. Provision till tredje parter

Din information kommer inte delas med tredje parter av Brakdel.se utan ditt samtycke, med ett få undantag som vi beskriver nedan.

Brakdel.se kan dela din data med tredje parter i enlghet med lagar och/eller regler i de fall där Brakdel.se anser det nödvändigt i en rättslig process, eller om Brakdel.se anser det nödvändigt för att skydda sina egna rättigheter.

Brakdel.se kommer också dela denna information till de leverantörer som hantera personlig information åt Brakdel.se. Din information kommer endast användas för att slutföra dessa uppgifter. Ett exempel på detta är den hosting som krävs för Brakdel.ses databas. Brakdel.se har (hanterings-) överenskommelser med dessa

leverantörer vilket inkluderar säkerhetsåtgärder som måste följas när din data hanteras med målet att skydda datan.

9. Dataskydd

Vi tar din datas säkerhet på absolut största allvar. Det innebär att du kan vara säker på att vi vidtagit all de tekniska och organisativa åtgärder som krävs för att skydda din information mot förlust och otillåten användning.

10. Vilka rättigheter har du

Rätt till tillgång

Du har rätten att begära information om vi hanterar data som handlar om dig. Skulle så vara fallet säger lagen att vi måste tillhandahålla dig en kopia på all den information vi samlat in om dig.

Korrigeringsrätt

Du har rätt att be om att få korrigera felaktig information om dig själv. Du har även rätten att tillhandahålla oss mer information för att komplementera din egen profil.

Rätten att glömmas

Du har också rätten att be om att få (en del av) din information raderad. Skulle begäran godkännas kommer vi radera all relevant information om dig.

Rätt att begränsa

Du har rätten att begära en begränsing på hur vi använder din personliga data. Det innebär att om din begäran godkänns så kommer vi inte röra din information så länge begränsningen är aktiv om inte lagen begär oss att göra något annat.

Rätten att motsätta sig

I vissa fall har du rätten att motsätta dig vår hantering av din data. Exempelvis om vi hanterar din information på ett felaktigt vis. Skulle du motsätta dig vår användning kommer vi väga dina intressen mot företagets intressen. Skulle dina intressen väga tyngre kommer vi sluta hantera din information.

Rätten att flytta data

Du har rätten att be oss flytta din data. Vi kan göra den datan som faller under denna rätten tillgänglig för dig ett format som är välstrukturerat och enkelt att läsa så att du kan leverar den till tredje parter.

Klagomål

Om du har frågor eller klagomål kan du kontakta oss på infor (@) Brakdel.se eller använda detta kontakformulär.

Du har även rätten att skicka ett klagomål till reglerande myndighet.

11. Brakdel.se i klassrummet

För att skapa ett lärarkonto håller vi koll på följande data:

- Lärarens namn
- E-postadress
- Lösenord

Vi måste tydligöra att Brakdel.se inte vet vika barn i klassen som använder Brakdel.se. Anledning till detta är att det är läraren som väljer användarnamnen.

12. Ändringar av detta dokument

Sekretessmeddelandet kan komma att ändras. Den senaste versionen är från november 2018.

13. Frågor

Sekretess är ett viktigt ämne. Skulle du ha några frågor kan du kontakta oss på (@) Brakdel.se.