Subtraktion av Bråktal Nivå 2

5-stegsplanen

Skillnaden på nivå 2 av subtraktion med bråktal jämfört med första nivån är att vi inte jobbar med kvivalenta bråktal. Först och främst måste nämnarna vara samma innan du kan börja med subtraktion av bråktal. Därefter måste du alltid dubbekolla om ditt svar kan förenklas.

Steg 1 - Subtraktion med bråktal


Steg 2 - Dra

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Glöm inte att förenkla


Steg 4 - Flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Subtraktion av Bråktal 2 diploma

Beskrivning Subtraktion av Bråktal 2

Exempel 1: 12 - 14
Först ser vi om nämnarna är samma. Nej, bråktalen är inte ekvivalenta.
Nu måste vi se till så att nämarna blir samma. Vi kan ändra nämnare 2 till 4 genom att multiplicera den med 2.
Då får vi följande summa 24 - 14
Och nu är vi redo att subtrahera täljarna. 2 - 1 = 1 svaret är 14

Kan vi förenkla bråktalet? Nej, det är inte möjligt. Svaret förblir detsamma 12 - 14 = 14


Exempel 2:23 - 15
Är nämnarna samma. Nej, de är inte ekvivalenta.
Då börjar vi med att göra nämnarna till samma tal.
Kan vi göra den minsta nämnaren lika stor som den största med ett steg? Nej, det kan vi inte.
Istället multiplicerar vi den största nämnaren (5) tills den kan delas med den minsta nämnaren (3).
Vi börjar med x 2, sen x 3, etc.
5 x 2 = 10. 10 kan inte delas med 3. Vi försöker med x 3 istället. 5 x 3 = 15. 15 kan delas med 3.
Nu vet vi att båda nämnarna kan bli 15.
För att göra nämnaren av till 23 15, multiplicerar vi med x 5. Då får vi 1015 och för att göra nämaren av 15 till 15, multiplicerar vi med x 3. Då får vi 315.

Vi har nu följande summa 1015 - 315
Vi kan nu börja subtrahera täljarna. 10 - 3 = 7. Det ger oss svaret 715

Kan vi förenkla? Nej. Svaret är 23 - 15 = 715
Reklam: