Subtraktion av Bråktal Nivå 1

5-stegsplanen

På första nivån av subtraktion med bråktal svarar du på frågor med ekvivalenta bråktal som är mindre än 1. När bråktal är ekvivalenta behöver du bara subtrahera täljarna (den övre siffran) så förblir nämnaren (den undre siffran) samma. Kontrollera alltid om du kan förenkla svaren.

Steg 1 - Subtraktion, glöm inte att förenkla


Steg 2 - Dra rätt svar

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Subtraktion, glöm inte att förenkla


Steg 4 - Flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Subtraktion av Bråktal 1 diploma

Beskrivning Subtraktion av Bråktal 1

Exempel 1: 23 - 13
Först ser vi om nämnarna är samma. Ja, båda är 3.
Nu behöver du bara subtrahera täljarna. 2 - 1 = 1

23 - 13 = 13 Kan vi förenkla? Nej, det går inte. Svaret förblir 13.


Exempel 2:36 + 16
Först ser vi om nämnarna är samma. Ja, båda är 6.
Nu behöver du bara subtrahera nämnarna. 3 - 1 = 2

36 - 16 = 26 Kan vi förenkla? Ja. 26 = 13. Svaret är 36 - 16 = 13
Reklam: