Största gemensamma nämnaren

5-stegsplanen

Breuken vereenvoudigen För att förenkla bråktal måste du hitta den största gemensamma nämnaren. Det är det högsta positiva heltalet som både nämnaren och täljaren kan delas med utan decimaler. Det är en viktig kunskap att bemästra innan du kan fortsätta med andra bråktalsövningar såsom mltiplikation, division och bråktal. I 5-stegsplan letar vi efter den största gemensamma nämnaren. Vid steg 1 får du 10 öppna frågor. Vid steg 2 kan du dra svaren. Vid steg 3 får du fler öppna frågor, fast de är svårare än de från steg 1. Vid steg 4 får du flervalsfrågor och vid steg 5 får du ditt diplom.

Steg 1 - Vad är den största gemensamma nämnaren?


Steg 2 - Dra den största gemensamma nämnaren till rätt bråktal

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3 - Vad är den största gemensamma nämnaren?


Steg 4 - Flervalsfrågor, välj den största gemensamma nämnaren

Försök att svara rätt på alla 15 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 20 frågorna för att få diplomet!

Största gemensamma nämnaren diploma

Beskrivning Största gemensamma nämnaren

Hur hittar man den största gemensamma nämnaren? Exempel: 20 och 40. Skriv först ner alla faktorer för 20: 1, 2, 5, 10 och 20. Sen tittar vi på 40: 1, 2, 4, 5, 10, 20 och 40. Hitta sedan den högsta siffran i de två listorna. Det är 20. Den största gemensamma nämnaren för de två talen är 20.
Reklam: