Multiplicera Bråktal Nivå 1

5-stegsplanen

Öva på att multiplicera bråktal här med en 5-stegsplan. På denna nivån multiplicerar vi bråktal med bråktal. Ett sätt att multiplicera bråktal är att multiplicera täljaren (den övre siffran i ett bråktal) med täljaren och multiplicera nämnaren (den undre siffran i ett bråktal) med nämnaren. Därefter förenklar man för att göra bråktalet så litet som möjligt.

Steg 1 - Multiplicera bråktal


Steg 2 - Dra rätt svar

   
   
   
   
   
 
 
 
 
 


Steg 3 - Glöm inte att förenkla


Steg 4 - Flervalsfrågor

Försök att svara rätt på alla 10 frågor!

Steg 5: Få ditt diplom

Svara rätt på alla 10 frågorna för att få diplomet!

Multiplicera Bråktal 1 diploma

Beskrivning Multiplicera Bråktal 1

Exempel 1: 13 x 15
För att multiplicera bråktal med andra bråktal så multiplicerar vi täljaren med täljaren och nämnaren med nämnaren. Och sen kollar vi om vi har förenkla.

Först täljarna: 1 x 1 = 1 Och sen nämnarna 3 x 5 = 15. Svaret är 115. Kan vi förenkla? Nej, det är inte möjligt. Svaret 13 x 15 = 115.


Exempel 2: 23 x 14
För att multiplicera bråktal börjar vi med att multiplicera täljaren med täljaren och sen nämnaren med nämnaren. Och sen kollar vi om vi kan förenkla.

Täljare mutiplicerat med täljaren är: 2 x 1 = 2. Sen multiplicerar vi nämnaren med nämnaren: 3 x 4 = 12. Det innebär att svaret är 212. Är det möjligt att förenkla? Ja, det är möjligt. 212 = 16. Svaret är 23 x 14 = 16.
Reklam: