Ekvivalenta Bråktal

Vad är ekvivalenta bråktal

Ekvivalenta bråktal är bråktal som har samma eller likvärdiga nämnare. Det är viktigt att bråktalen är jämna när man vill addera och subtrahera bråktal.
Låter begreppen som beskrivs här svåra? Ta en titt på 'Vad är ett bråktal' -sidan för mer förklaringar först.

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner


Exempel 1

Gör bråktalen 23 och 16 ekvivalenta.

Steg 1. Ta reda på vilken nämnare detta bråktal kan bli lika som.
Det är oftast enklast att hitta den nya nämnaren genom att se om den minsta nämnaren kan göras om till samma som den största nämnaren. I detta exempel är den minsta nämnaren (3) och den kan göras om till den största nämnaren (6) genom att multiplicera den med 2.

Steg 2. Gör nämnarna jämna.
Nu måste både täljare och nämnare multipliceras med 2 för att bråktalen ska bli jämna. Då får du: 2 x 2 = 43 x 2 = 6.
Nu har du skapat ekvivalenta bråktal. Svaret är 46 samt 16. breuken gelijknamig maken voorbeeld 1
Vad gör du om du inte kan förvandla den minsta nämnaren till den största nämnaren? Ta en titt på exempel 2 för en lösning på detta problem.

Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Välj antalet summor och tiden mer summa och klicka på start.

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 2


Gör bråktalen 13 och 35 ekvivalenta.

Steg 1. Bestäm vilken nämnare de ekvivalenta bråktalen ska ha.
Det enklaste sätter att hitta den nya nämnaren är att göra den minsta nämnaren till samma som den största nämnaren. Om det inte är möjligt testar vi att mutiplicera den största nämnaren med 2 för att se om det talet kan delas med den minsta nämnaren. Om det inte fungerar att multiplicera med 2 så kan du testa att multiplicera med 3 och om det inte fungerar testar du att multiplicera med 4, osv.

I detta exempel är den största nämnaren 5.
5 kan inte delas med 3 (den minsta nämnaren). Därför testar vi först 5 x 2 = 10. 10 kan inte delas med 3. Nu testar vi 5 x 3 = 15. 15 kan delas med 3 eftersom 15 delat med 3 är 5.

Steg 2. Gör bråktalen lika.
För att göra kvivalenta bråktal tar du täljaren och nämnaren från bråktalet med minsta nämnaren(13) och multiplicerar de med 5. Vidare tar du täljaren och nämnaren med störst nämnare (35) och multiplicerar med 3 så att båda talen nu har nämnaren 15. Resultatet är 515 och 915. Du kan också titta på bilden nedan:

Uppgift 2:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Välj antalet summor och tiden mer summa och klicka på start.

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält