Förenkla Bråktal

Vad är förenkling av bråktal

Alla bråktal har sin enklaste form. Den enklaste formen är ett bråktal där täljaren (den övre siffran) och nämnaren (den undre siffran) är så små som möjligt. När man förenklar bråktal innebär det att man gör dem så små som möjligt.
Här är ett exempel på ett förenklat bråktal: 36 12

Är dessa begrepp svåra att förstå sig på? Ta en titt på 'Vad är ett bråktal?' Sidan för fler förklaringar först.

På denna sida hittar du exempel och övningar. För en omfattande övning rekommenderar vi våra 5-stegsplaner.

5-stegsplaner


Hur förenklar man ett bråktal?

För att förenkla ett bråktal ska du först hitta den största gemensamma nämnaren. Den största gemensamma nämnaren är det högsta talet du kan dela både täljaren och nämnaren med. Du måste sen dela täljaren och nämnaren med den siffran för att göra bråktalet så enkelt som möjligt.
Nedan hittar du exempel med förklaringar och övningar

Exempel 1

Vi ska förenkla bråktalet 24.

24 täljarenämnare

Vilken är den största gemensamma nämnaren av 24?
Täljaren är 2 och det kan du endast dela med1 och 2.
Nämnaren är 4 och den kan du dela med 1, 2, och 4.

Titta nu på det största talet du kan dela båda med. Det är 2 vilket innebär att den största gemensamma nämnaren är 2.
2(täljaren) delat med 2 är 1. 4(nämnaren) delat med 2 är 2. Nu har du det förenklade bråktalet 12.

breuken vereenvoudigen voorbeeld 1

Uppgift 1:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Förenkla bråktalet; nämnaren har redan angetts. Välj antalet summor samt tiden per summa och klicka på start.

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Uppgift 2:

Antal frågor:

Tid per fråga:

Förenkla bråktalet. Välj antalet summor samt tiden per summa och klicka på start.

Tip: Använd fliken för att gå till nästa fält
Exempel 2

Låt oss nu förenkla bråktalet 68. ​

Först ska vi hitta den största gemensamma nämnaren.
Täljaren är 6 och kan delas med 2,3 och 6.
Nämnaren är 8 och kan delas med 2,4 och 8.
Den största gemensamma nämnaren för 68 är 2. Det innebär att det förenklade bråktalet är 34.


breuken vereenvoudigen voorbeeld 2

Exempel 3

Nu ska vi förenkla bråktalet 1624.

16(täljaren) kan delas med: 2, 4, 8 och 16.
24(nämnaren) kan delas med: 2,3, 4, 6, 8, 12 och 24.
Den största gemensamma nämnaren för 1624 är 8. 16 delta med 8 är 2 och 24 delat med 8 är 3.
Det innebär att det förenklade bråktalet är 23.

breuken vereenvoudigen voorbeeld 3